පියයුරු හා පසුපස වර්ධනයට Perfect shape oil
Double Tap for Enlarge

පියයුරු හා පසුපස වර්ධනයට Perfect shape oil

Availability: In Stock

පියයුරු හා පසුපස වර්ධනයට සුදුසුයි. මනා පිරිපුන් හැඩයක් ගෙන දෙයි. ආලේප කිරීමට පෙර උණු වරෙන් තවා පිස දමා ආලේප කරනව නම් ගොඩක් හොඳයි. දිනකට දෙවරක් හෝ එක් වරක් ආලේප කර හොදින් උරා ගන්නා තෙක් සම්භාහනය කරන්න. අවම වශයෙන් සති දෙකක්වත් කල යුතුය. ආකර්ශණීය සිරුරක් ලබා ගැනීම ඉතාම පහසුයි. අතුරු ආබාධ නැත. භාහිර ආලේපය සදහා පමණි. වැඩි විස්තර දැනගන්න 0763932445

Quantity:
1950 LKR
QUALITY
PRODUCTS
24/7
SUPPORT
ISLANDWIDE
DELIVERY

Random Products

To Top